Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng


Nhận hồ sơ

Chọn ứng viên

Mời sơ vấn

Làm bài kiểm tra

Phỏng vấn chính thức

Thư mời nhận việc
 

Vị trí tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Hình thức nhân viên Ngày đăng Hết hạn
HN20191201 Nhân viên phòng Dịch vụ Khách hàng Hà Nam Nhân viên chính thức 17/12/2019 17/01/2020
DN20191203 Nhân viên Marketing Đồng Nai Nhân viên chính thức 10/12/2019 10/01/2020
DN20191202 Quản lý hệ thống trại heo Nái Đồng Nai Nhân viên chính thức 05/12/2019 05/01/2020
MK20191201 Nhân viên kỹ thuật trại Heo Bình Phước Nhân viên chính thức 05/12/2019 05/01/2020
DN20191201 Nhân viên kỹ thuật thị trường mảng Heo Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu Nhân viên chính thức 5/12/2019 5/01/2020
DN20191104 Quản lý mảng bán Heo Đồng Nai Nhân viên chính thức 29/11/2019 29/12/2019
DN20191103 Nhân viên Hỗ trợ mảng kinh doanh Heo Đồng Nai Nhân viên chính thức 29/11/2019 29/12/2019
DN20191102 Nhân viên Marketing Thủy Sản Đồng Nai Nhân viên chính thức 29/11/2019 29/12/2019
HY20191103 Nhân viên Kế toán Hưng Yên Nhân viên chính thức 29/11/2019 29/12/2019
HY20191102 Nhân viên Ép viên Hưng Yên Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
HY20191101 Nhân viên Bảo trì Hưng Yên Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
DN20191101 Nhân viên Thu mua Đồng Nai Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
HY20191001 Nhân viên Thủ quỹ Hưng Yên Nhân viên chính thức 28/10/2019 27/11/2019
DN20190905 Nhân viên Hỗ trợ mảng kinh doanh Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 27/09/2019 27/11/2019
DN20190904 Quản lý mảng bán Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190903 Quản lý kinh doanh mảng Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190902 Quản lý trại gia công mảng kinh doanh Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190901 Nhân viên An toàn Đồng Nai Nhân viên chính thức 11/09/2019 10/11/2019