Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng


Nhận hồ sơ

Chọn ứng viên

Mời sơ vấn

Làm bài kiểm tra

Phỏng vấn chính thức

Thư mời nhận việc
 

Vị trí tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Hình thức nhân viên Ngày đăng Hết hạn
HY20200705 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC Hưng Yên Nhân viên chính thức 22-10-2020 22-11-2020
DN20201003 CHUYÊN VIÊN THU MUA Hồ Chí Minh Nhân viên chính thức 13/10/2020 13/11/2020
DN20201003 CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC Hồ Chí Minh Nhân viên chính thức 09/10/2020 09/11/2020
DN20201002 TRỢ LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY SẢN Đồng Nai Nhân viên chính thức 06/10/2020 06/11/2020
DN20201001 CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nhân viên chính thức 06/10/2020 06/11/2020
DN20200904 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nhân viên chính thức 22/09/2020 22/10/2020
DN20200902 NHÂN VIÊN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - PUBLIC RELATION STAFF Hồ Chí Minh, Đồng Nai Nhân viên chính thức 09/09/2020 09/10/2020
DN20200901 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỨC ĂN GIA CẦM Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ Nhân viên chính thức 05/09/2020 05/10/2020
DN20200801 TRƯỞNG TRẠI HEO Bình Thuận Nhân viên Chính thức 07/08/2020 30/09/2020
HY20200704 NHÂN VIÊN CÂN ĐỔI VI LƯỢNG Hưng Yên Nhân viên Chính thức 10/07/2020 10/08/2020
HY20200703 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Hưng Yên Nhân viên Chính thức 10/07/2020 10/08/2020
HY20200702 NHÂN VIÊN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN Hưng Yên Nhân viên Chính thức 10/07/2020 10/08/2020
HY20200701 NHÂN VIÊN KHO Hưng Yên Nhân viên Chính thức 10/07/2020 10/08/2020
DN20200604 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) Đồng Nai Nhân viên Chính thức 07/08/2020 30/09/2020
DN20200603 TRƯỞNG TRẠI GÀ Đồng Nai Nhân viên Chính thức 07/08/2020 08/09/2020
DN20200601 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH HEO MIỀN NAM Đồng Nai Nhân viên Chính thức 05/09/2020 30/09/2020
DN20200405 Nhân viên Kinh doanh Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang Nhân viên chính thức 07/08/2020 30/09/2020
DN20200404 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GIA CÔNG GÀ Bình Dương/Đồng Nai/Bà Rịa/Tây Ninh Nhân viên chính thức 05/09/2020 30/09/2020
DN20200403 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GIA CÔNG HEO Bình Dương/Bình Phước/Đồng Nai Nhân viên chính thức 01/09/2020 30/09/2020
DN20200402 Nhân viên kỹ thuật trại Heo Đồng Nai/Bình Phước/Bình Thuận Nhân viên chính thức 07/08/2020 30/09/2020
DN20200401 NHÂN VIÊN MARKETING HCM Nhân viên chính thức 05/09/2020 30/09/2020