Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng


Nhận hồ sơ

Chọn ứng viên

Mời sơ vấn

Làm bài kiểm tra

Phỏng vấn chính thức

Thư mời nhận việc
 

Vị trí tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Hình thức nhân viên Ngày đăng Hết hạn
HY20191102 Nhân viên Ép viên Hưng Yên Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
HY20191101 Nhân viên Bảo trì Hưng Yên Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
DN20191101 Nhân viên Thu mua Đồng Nai Nhân viên chính thức 5/11/2019 5/12/2019
HY20191001 Nhân viên Thủ quỹ Hưng Yên Nhân viên chính thức 28/10/2019 27/11/2019
DN20190905 Nhân viên Hỗ trợ mảng kinh doanh Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 27/09/2019 27/11/2019
MK20190903 Nhân viên Marketing Tiền Giang Nhân viên chính thức 14/09/2019 13/11/2019
DN20190904 Quản lý mảng bán Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190903 Quản lý kinh doanh mảng Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190902 Quản lý trại gia công mảng kinh doanh Gà Đồng Nai Nhân viên chính thức 13/09/2019 12/11/2019
DN20190901 Nhân viên An toàn Đồng Nai Nhân viên chính thức 11/09/2019 10/11/2019