Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

Chuyên viên chẩn đoán bệnh Thủy sản

1. MÔ T CÔNG VIC:

- H tr khách hàng bng vic phát hin sm tình trng bnh trên tôm nuôi bng cách thăm ao nuôi.

- Ly mu để chn đoán lâm sàng và sinh hc phân t, ghi nhn phát đồ điu tr và chế phm sinh hc đang s dng trong ao nuôi;

- Báo cáo tình hình dch bnh và dch t hàng tháng, đề xut các gii pháp phòng bnh;

- Tư vn các phát đồ phòng và tr bnh cho tôm nuôi.

- Qun lý thiết b, máy móc, hóa cht trong trung tâm.

- Cp nht công ngh và gii pháp mi để phòng chng dch bnh cho tôm

- Nghiên cu th trường thuc thy sn & lp kế hoch m rng mng lưới khách hàng trên th trường.

- Báo cáo công vic hàng tun.

 

2. YÊU CU:

 • Nam/n: Tt nghip Thc Sĩ, Đại hc chuyên ngành liên quan Bnh hc thy sn hoc các chuyên ngành liên quan (Nuôi trng Thy sn, Qun lý sc khe động vt Thy sn).
 • Có kinh nghim s dng máy PCR để xét nghim.
 • Có kh năng giao tiếp, đọc hiu tài liu tiếng Anh là mt li thế.
 • Có k năng s dng Microsoft Office ( Word, PPT,...), k năng làm vic nhóm.

 

3.CH ĐỘ PHÚC LI

 • Mc lương: tha thun
 • Thưởng, phép theo quy chế
 • Được h tr công tác phí, chi phí xăng, xe…
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc li: BHXH, bo him 24/24, khám sc khe; du lch ….
 • Được tham gia các khóa đào to, hun luyn; cơ hi thăng tiến ngh nghip

 

4. ĐỊA ĐIM LÀM VIC:

 • 103B Trn Phú, Phường 7, Thành ph Bc Liêu, Tnh Bc Liêu.

5. LIÊN HỆ / CONTACT:

 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ: sunjinsouth@sj.co.kr
 • Nếu có bất kì thắc mắc gì, vui lòng liên hệ các số sau để được giải đáp: 0251,7300,680 (ext: 244) or 0396,764.259 (Ms. Mai) or 0337,416.150 (Ms. Duc) or 0352567880 (Ms. Bac)