CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Mảng Gia cầm)

1. JOB DESCRIPTION/MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Researching the market, and presenting findings and suggestions for merger and acquisition prospects for the business for investment (Husbandry-Veterinary field) / Nghiên cứu thị trường, trình bày các phát hiện và đề xuất về triển vọng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp để đầu tư (lĩnh vực Chăn nuôi – Thú Y)
 • Analyzing incoming mergers and acquisitions/ Phân tích các dự án M&A
 • Identification and comprehension of transactions and competencies as well as the presentation of findings to BOD/ Xác định và hiểu rõ các giao dịch và năng lực cũng như trình bày với BGĐ
 • Finding candidate company for investment, M&A/ Tìm công ty ứng cử viên để đầu tư và sát nhập
 • Analyze the company/ Phân tích công ty
 • Proceeding M&A process/ Tiến hành quá trình M&A

2. REQUIREMENT/ YÊU CẦU:

 • Bachelor’s degree in Business, Accounting, Finance, Economics, or any other related field/ Bằng cử nhân về Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác
 • Advance in English/ Tiếng anh thành thạo
 • Negotiate financial deals skills, communication skills/ Kỹ năng đàm phán giao dịch tài chính, kỹ năng giao tiếp
 • Knowledge and understanding of financial business law/ Kiến thức và hiểu biết về luật kinh doanh tài chính
 • Familiar with fundamental company acquisitions strategies, and be knowledgeable on merger processes/ Quen thuộc với các chiến lược mua lại công ty cơ bản và am hiểu về các quy trình sáp nhập
 • Proficiency in the use of Ms. Word, Ms. Excel, and PowerPoint/ Sử dụng thành thạo Ms Word, Ms Excel và powerpoint

3. BENEFITS/ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

 • Training course (Internal/External): Teamwork, Communication, Leadership Trainer skill, etc./ Các khóa đào tạo (Nội bộ/ Bên ngoài): Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo,..
 • Month birthday gift from Company/ Quà sinh nhật hàng tháng
 • Gifts on special occasions (ex: women’s day, Men’s day, the anniversary of the company's birthday …)/ Quà lễ tết ( Quốc tế phụ nữa, Ngày đàn ông, Ngày thành lập công ty,...)
 • 12 annual leaves/year + a day off in the anniversary of the company's birthday/ 12 ngày phép năm + nghỉ hưởng lương ngày thành lập công ty
 • Competitive salary/ Mức lương cạnh tranh
 • Health insurance for the employees/ Đóng bảo hiểm theo luật
 • 24h accident insurance/ Bảo hiểm tai nạn 24h
 • Annual company trip/ Du lịch hàng năm
 • Shuttle car from Dong Nai - HCM and vice versa/ Hỗ trợ xe di chuyển từ Đồng Nai - HCM và hướng ngược lại
 • 13th-month salary + Performance bonus / lương tháng 13 + lương năng suất
  Annual salary review/ Xét tăng lương hàng năm

 

4. WORKING PLACE/ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 • Sofic Building, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, District 2, Ho Chi Minh City/ Tòa nhà Sofic, số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP HCM
 •  Having shuttle bus on Ho Chi Minh - Dong Nai route and vice versa/ Có xe đưa đón tuyến TP.HCM - Đồng Nai và ngược lại

 

5. LIÊN HỆ / CONTACT:

 • Interested candidates, please send your CV/Resume to the email address: sunjinsouth@sj.co.kr/

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV / Sơ yếu lý lịch về địa chỉ email: sunjinsouth@sj.co.kr

 • If you have any questions, please call 0251,7300,680 (ext: 244) or 0396,764.259 (Ms. Mai) or 0337,416.150 (Ms. Duc) or 0352567880 (Ms. Bac)/

Mọi thắc mắc vui lòng gọi 0251.7300.680 (máy lẻ 244) hoặc 0396.764.259 (Ms. Mai) hoặc 0337.416.150 (Ms. Đức) hoặc 0352567880 (Ms. Bắc)