CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG/ QUANTITY: 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION:

 • Xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế của các phòng ban, đặc biệt khảo sát và tìm hiểu trực tiếp thông tin ứng viên ngoài thị trường / Determine recruitment needs based on the actual situation of departments, especially survey and find out directly candidates in the market.
 • Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng / Propose to supervisors about the recruitment plan. Recruitment planning according to the recruitment process.
 • Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc,…/ Conduct recruitment communication through channels, write recruitment notices, job descriptions, ...
 • Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao / Organize / support necessary events to attract high-quality staff.
 • Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của doanh nghiệp / Filter records, CV, arrange records to store in the Database of the Company.
 • Thực hiện liên hệ các bước sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn / Arrange interviews, make interview schedules, support interviews
 • Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng / Follow up the work progress, report results, existing problems and propose solutions to achieve recruitment goals.
 • Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, đánh giá nhân viên mới trong thời gian thử việc sao cho đảm bảo mục tiêu của công việc đề ra / Support for professional training, evaluate new employees during the probation period to ensure the goals
 • Giúp nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp / Helping new employees adapt to culture
 • Giải quyết / giải đáp các vấn đề còn khúc mắc liên quan đến các thông tin trên của nhân viên mới / Resolving / handling problems related to the above information of new employees.
 • Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý / Other jobs related to recruitment are required by superiors

YÊU CẦU/ REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Chăn nuôi Thú y hoặc các chuyên ngành Quản trị/ Graduated in Husbandry - Veterinary or Administration.
 • Kinh nghiệm tuyển dụng ngành Chăn nuôi từ 2 năm trở lên/ At least 2 years of recruitment experience in the livestock industry
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt/ Good communication and presentation skills
 • Tiếng Anh giao tiếp / English communication

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI/ BENEFITS:

 • Mức lương: thỏa thuận/ Salary: Negotiable; Hỗ trợ công tác phí: Support business expense
 • Thưởng, phép theo quy chế/ Rewards and permissions according to regulations
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, bảo hiểm 24/24, khám sức khỏe; du lịch …. /Full benefits of social insurance, 24/24 insurance, health check, travel ….
 • Chế độ ăn sáng, trưa tại công ty/ Eat breakfast, lunch at the company.
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện; cơ hội thăng tiến nghề nghiệp/ Take part in training courses, coaching; Career advancement opportunities.

LIÊN HỆ/ CONTACT:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail/ Interested candidates please send CV / Resume to the following email address: tramntt@sj.co.kr hoặc/ or maintn@sj.co.kr

Mọi thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng gọi/ Any questions please call: 0251.7300.680 (ext: 245) hoặc/or 0916.350.695 (Ms. Trâm); 039.676.4259 (Ms. Mai)