CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

CHUYÊN VIÊN VĂN HÓA - AN TOÀN

SỐ LƯỢNG/ QUANLITY: 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION:

 • Xây dựng các nguyên tắc làm việc và các chuẩn mực đạo đức làm việc/ Develop working principles and ethical standards
 • Xây dựng tài liệu các quy định tiêu chuẩn quy định văn hoá (hành vi, nguyên tắc, thủ tục, quy trình) trong hoạt động của các Phòng ban/ Develop documents standards and regulations on culture (behavior, principles, procedures, processes) in the operation of the Departments
 • Lên ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt động nội bộ nhằm tạo sự gắn kết giữa CBNV trong Công ty/ Making ideas, planning and implementing internal events and activities to create cohesion among employees in the Company.
 • Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật Việt Nam/ Manage and implement activities related to Occupational Safety and Health; Fire fight and prevention of the Company to ensure compliance with the Laws of Vietnam.
 • Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và lập báo cáo định kỳ/ Organize training, technical training and periodical reporting.
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên/ Other job tasks under the direction of Team Manager.

YÊU CẦU/ REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm về An Toàn - Văn Hóa/ Graduated from university with relevant majors, experience in Safety and Culture
 • Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên/ Experience: At least 2 years of experience
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về hệ thống HSE, ISO, HACCP; công tác xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp/ Priority candidates who have knowledge of HSE, ISO, and HACCP systems, work of building and promoting corporate culture
 • Kỹ năng vi tính: thành thạo/ Proficient in computers skill
 • Sử dụng được tiếng Anh là một một lợi thế/ Knowing English is an advantage

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI/ BENEFITS:

 • Mức lương: thỏa thuận/ Salary: Negotiable
 • Thưởng, phép theo quy chế/ Rewards and permissions according to regulations
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, bảo hiểm 24/24, khám sức khỏe; du lịch …. /Full benefits of social insurance, 24/24 insurance, health check, travel ….
 • Chế độ ăn sáng, trưa tại công ty/ Eat breakfast, lunch at the company.
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện; cơ hội thăng tiến nghề nghiệp/ Take part in training courses, coaching; Career advancement opportunities.

LIÊN HỆ/ CONTACT:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail/ Interested candidates please send CV / Resume to the following email address: tramntt@sj.co.kr hoặc/ or maintn@sj.co.kr

Mọi thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng gọi/ Any questions please call: 0251.7300.680 (ext: 245) hoặc/or 0916.350.695 (Ms. Tram); 039.676.4259 (Ms. Mai)