CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

CHUYÊN VIÊN XÉT NGHIỆM PHÒNG LAB

1. MÔ T CÔNG VIC:

- Phân tích, kim tra các mu tôm gi v t khách hàng;

- Phân lp và định danh các tác nhân gây bnh nm, ký sinh trùng, vi khun và virus;

- Áp dng chn đoán sinh hc phân t PCR trong quá trình làm vic;

- H tr tri tôm Sunjin kim tra cht lượng nước và sc khe tôm.

- Báo cáo hàng tun v hot động ca phòng thí nghim và kết qu phân tích, chi phí, li nhun.

- Xây dng các quy trình kim mu theo tiêu chun phòng thí nghim, tiêu chun ISO 17025;

- Đào to cho nhân viên kĩ thut, nhân viên kinh doanh & khách hàng v kiến thc chuyên ngành.

- Báo cáo công vic hàng tun.

 

2. YÊU CU:

 • Nam/n: Tt nghip Thc SĩĐại hc chuyên ngành liên quan Bnh hc thy sn hoc các chuyên ngành liên quan (Nuôi trng Thy sn, Qun lý sc khđộng vt Thy sn).
 • Có kinh nghim s dng máy PCR để xét nghim.
 • Có kh năng giao tiếp, đọc hiu tài liu tiếng Anh là mt li thế.
 • Có k năng s dng Microsoft Office ( Word, PPT,...), k năng làm vic nhóm.

 

3.CH ĐỘ PHÚC LI

 • Mc lương: tha thun
 • Thưởng, phép theo quy chế
 • Được h tr công tác phí, chi phí xăng, xe…
 • Được hưởng đầđủ các chế độ phúc li: BHXH, bo him 24/24, khám sc khe; du lch ….
 • Được tham gia các khóa đào to, hun luyn; cơ hi thăng tiến ngh nghip

 

4. ĐỊĐIM LÀM VIC:

 • 103B Trn Phú, Phường 7, Thành ph Bc Liêu, Tnh Bc Liêu.

5. LIÊN HỆ / CONTACT:

 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ: sunjinsouth@sj.co.kr
 • Nếu có bất kì thắc mắc gì, vui lòng liên hệ các số sau để được giải đáp: 0251,7300,680 (ext: 244) or 0396,764.259 (Ms. Mai) or 0337,416.150 (Ms. Duc) or 0352567880 (Ms. Bac)