M&A SPECIALIST (HCM)

M&A SPECIALIST (HCM)

M&A SPECIALIST (HCM)

M&A SPECIALIST (HCM)

M&A SPECIALIST (HCM)

M&A SPECIALIST (HCM)

1. JOB DESCRIPTION/MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Researching the market, and presenting findings and suggestions for merger and acquisition prospects for the business for investment (Husbandry-Veterinary field) / Nghiên cứu thị trường, trình bày các phát hiện và đề xuất về triển vọng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp để đầu tư (lĩnh vực Chăn nuôi – Thú Y)
 • Analyzing incoming mergers and acquisitions/ Phân tích các dự án M&A
 • Identification and comprehension of transactions and competencies as well as the presentation of findings to BOD/ Xác định và hiểu rõ các giao dịch và năng lực cũng như trình bày với BGĐ
 • Finding candidate company for investment, M&A/ Tìm công ty ứng cử viên để đầu tư và sát nhập
 • Analyze the company/ Phân tích công ty
 • Proceeding M&A process/ Tiến hành quá trình M&A

2. REQUIREMENT/ YÊU CẦU:

 • Bachelor’s degree in Business, Accounting, Finance, Economics, or any other related field/ Bằng cử nhân về Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào khác
 • Advance in English/ Tiếng anh thành thạo
 • Negotiate financial deals skills, communication skills/ Kỹ năng đàm phán giao dịch tài chính, kỹ năng giao tiếp
 • Knowledge and understanding of financial business law/ Kiến thức và hiểu biết về luật kinh doanh tài chính
 • Familiar with fundamental company acquisitions strategies, and be knowledgeable on merger processes/ Quen thuộc với các chiến lược mua lại công ty cơ bản và am hiểu về các quy trình sáp nhập
 • Proficiency in the use of Ms. Word, Ms. Excel, and PowerPoint/ Sử dụng thành thạo Ms Word, Ms Excel và powerpoint

3. BENEFITS/ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

 • Training course (Internal/External): Teamwork, Communication, Leadership Trainer skill, etc./ Các khóa đào tạo (Nội bộ/ Bên ngoài): Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo,..
 • Month birthday gift from Company/ Quà sinh nhật hàng tháng
 • Gifts on special occasions (ex: women’s day, Men’s day, the anniversary of the company's birthday …)/ Quà lễ tết ( Quốc tế phụ nữa, Ngày đàn ông, Ngày thành lập công ty,...)
 • 12 annual leaves/year + a day off in the anniversary of the company's birthday/ 12 ngày phép năm + nghỉ hưởng lương ngày thành lập công ty
 • Competitive salary/ Mức lương cạnh tranh
 • Health insurance for the employees/ Đóng bảo hiểm theo luật
 • 24h accident insurance/ Bảo hiểm tai nạn 24h
 • Annual company trip/ Du lịch hàng năm
 • Shuttle car from Dong Nai - HCM and vice versa/ Hỗ trợ xe di chuyển từ Đồng Nai - HCM và hướng ngược lại
 • 13th-month salary + Performance bonus / lương tháng 13 + lương năng suất
  Annual salary review/ Xét tăng lương hàng năm

4. WORKING PLACE/ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 • Sofic Building, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, District 2, Ho Chi Minh City/ Tòa nhà Sofic, số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TP HCM
 •  Having shuttle bus on Ho Chi Minh - Dong Nai route and vice versa/ Có xe đưa đón tuyến TP.HCM - Đồng Nai và ngược lại

5. LIÊN HỆ / CONTACT:

 • Interested candidates, please send your CV/Resume to the email address: sunjinsouth@sj.co.kr/

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV / Sơ yếu lý lịch về địa chỉ email: sunjinsouth@sj.co.kr

 • If you have any questions, please call 0251,7300,680 (ext: 244) or 0396,764.259 (Ms. Mai) or 0337,416.150 (Ms. Duc) or 0352567880 (Ms. Bac)/

Mọi thắc mắc vui lòng gọi 0251.7300.680 (máy lẻ 244) hoặc 0396.764.259 (Ms. Mai) hoặc 0337.416.150 (Ms. Đức) hoặc 0352567880 (Ms. Bắc)