MARKETING DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

MARKETING DIRECTOR

MÔ TẢ CÔNG VIỆC / JOB DESCRIPTION:

 • Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh/ Collect, synthesize, analyze and evaluate market information, customer tastes, information about competitors
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của công ty, việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, tiếp nhận và bố trí nhân sự thuộc Phòng Marketing/ Advise the BODs on market development strategy, company brand development, planning, source creation, appointment, dismissal, salary increase, reception and arrangement of Marketing personnel.
 • Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả Marketing/ Monitor, analyze, evaluate and report Marketing activities and propose plans to improve and improve Marketing effectiveness
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR/ Developing marketing and PR plans and strategies
 • Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR/ Budgeting, resources to implement marketing and PR plans
 • Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt/ Distribution of Marketing activities based on approved budget
 • Xây dựng kế hoạch Marketing và triển khai kế hoạch cụ thể để đạt các mục tiêu thông qua kênh Marketing online (Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube,...), và qua các kênh Marketing truyền thống./ Develop a Marketing plan and implement a specific plan to achieve the goals through online Marketing channels (Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube,...), and through traditional marketing channels. .
 • Phối hợp cùng với Đội ngũ kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch của Ban Giám đốc./ Coordinate with the Sales Team to develop and implement the BODs' plan.
 • Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Marketing/ Allocate work to employees in the department reasonably, operate and monitor the work progress of employees in the Marketing Department
 • Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành muc tiêu công ty đề ra/ Guide, urge & inspect the work of the department under his/her management to ensure the completion of the company's objectives.
 • Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty./ Coordinating with departments and divisions to implement internal PR programs to promote the Company's corporate culture.
 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đại lý thông qua việc thăm hỏi, các chương trình tặng quà cho khách hàng/ Building relationships with customers and agents through visiting, gifting programs for customers
 • Thực hiện và báo cáo các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao/ Perform and report other tasks assigned by the BODs.

YÊU CẦU / REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh,… hoặc các chuyên ngành liên quan/ Graduated from university majoring in: Marketing, Business Administration,.... or Related Field
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát/ Fluent English communication
 • Ưu tiên ứng viên đã từng hoạt động trong lĩnh vực: chăn nuôi - thú y,. Priority is given to candidates who have worked in the field of: animal husbandry - veterinary medicine,...
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng marketing / At least 5 years of experience in the position of marketing manager
 • Hiểu biết và triển khai Digital Marketing, các kênh social Media: Facebook, Google, Tiktok, Youtube,. Understanding and implementing Digital Marketing, social Media channels: Facebook, Google, Tiktok, Youtube,…
 • Có kinh nghiệm thiết lập kế hoạch, triển khai chiến lược marketing: branding, sản phẩm, phân phối, giá,...trung hạn, ngắn hạn và cấp bách./ Experience in planning, implementing marketing strategies: branding, products, distribution, price,... medium-term, short-term and urgent.
 • Có thể đi công tác thường xuyên./ Feel free when going on business trip regularly

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC / WORKING PLACE

Tòa nhà Sofic, số 10 đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, HCM

LIÊN HỆ / CONTACT:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail: sunjinsouth@sj.co.kr