NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

NHÂN VIÊN SALES ADMIN – QUẢN LÝ SỐ LIỆU CHO CHUỖI CỬA HÀNG THỊT

MÔ TẢ CÔNG VIỆCJOB DESCRIPTION:

 • Quản lý toàn bộ dữ liệu về pha lóc thịt, đầu ra đầu vào của các sản phẩm bán tại các cửa hàng của công ty và số liệu bán hàng cho chuỗi cửa hàng nhượng quyền, số liệu của kênh bán sỉ B2B, kênh horeca / Manage all data of cutting meat, input and output of products sold at the company's stores and sales data for franchised stores, data of B2B sale channel & horeca sales channel
 • Đề xuất kế hoạch và đề xuất phương thức báo cáo, quản lý số liệu hợp lý, chính xác / Propose plans and propose methods of reporting and managing data reasonably and accurately
 • Báo cáo tổng hợp doanh số hàng tuần/ hàng tháng / hàng quý / hàng năm, cập nhật kịp thời dữ liệu bán hàng, công nợ khách hàng / Weekly/monthly/quarterly/annual sales revenue summary report, timely update sales data, customer debt data,...
 • Thực hiện công việc nhập, xuất thông tin sản phẩm lên hệ thống và quản lý số liệu xuất nhập, tồn kho chung trên hệ thống quản lý của công ty / Input or register products information and manage input & output data, general inventory data on management system
 • Tiếp nhận quản lý số liệu kiểm kê và giám sát công việc kiểm kê nguyên liệu, sản phẩm, vật tư sử dụng tại cửa hàng nhằm giảm thiểu thất thoát, hao hụt trong cửa hàng / Receive and manage inventory data and supervise inventory checking of product, mateiral, supplies used in the store to minimize loss at the store
 • Đề xuất các phương án giảm hao hụt, thất thoát tại cửa hàng của công ty / Proposing solution to reduce loss at the company's stores
 • Báo cáo, liên hệ với đối tác cung ứng và điều phối thực hiện công việc đặt hàng vật tư,  trang thiết bị phục vụ cửa hàng kịp thời / Report, contact with suppliers and coordinate the execution of orders for supplies and equipment to serve the store on time
 • Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đổng, thư từ,... liên quan của khách hàng cũng như bộ phận / Prepare, edit documents, records, contracts, notice... related to customers as well as departments
 • Tính thưởng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh và cộng tác viên kinh doanh khi cần / Calculating bonus for sales staff and business collaborators when needed
 • Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên và công ty / Support other tasks at the request of superiors and the company

 

YÊU CẦUREQUIREMENT:

*Có các kiến thức và kinh nghiệm về/ Knowledge & experience about:

 • Thịt và các sản phẩm thịt/ Meat and meat products
 • Quản lý dữ liệu bán hàng tại cửa hàng bán lẻ / Manage sales data at retail stores
 • Nghiệp vụ kế toán / Accounting
 • Có kinh nghiệm làm sales admin trong mảng bán lẻ thịt tươi sống ít nhất 1 năm/ Had sales admin experience in fresh meat retail at least 1 year

*Kỹ năng / Skills:

 • Kỹ năng excel và vi tính thông thạo / Good at excel & computer skill
 • Kỹ năng báo cáo chi tiết, chính xác / Detailed and accurate reporting skills
 • Cần có thói quen cẩn thân, tỉ mỉ nhưng đồng thời cũng có tính chủ động cao / Need to have the habit of being careful, meticulous, but at the same time, have a high degree of initiative
 • Kỹ năng quản lý, sắp xếp khối lượng công việc, kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm / skill to manage and organize workload, skill to coordinate and team work

LIÊN HỆ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail: sunjinsouth@sj.co.kr

Mọi thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng gọi: 0251.7300.680 (ext: 144) 0396.764.259 (Ms. Mai) hoặc 0337.461.150 (Mr. Đức ) 0352.567.880 (Ms. Bắc)