NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

NHÂN VIÊN THU MUA [MẢNG THỰC PHẨM]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp thịt, nguyên liệu thực phẩm và các vật tư khác trong và ngoài nước cho cửa hàng

Search, evaluate and select domestic and international suppliers of meat, food materials, and others for the store

 • Khảo sát giá cả thị trường trong nước và quốc tế, phát triển và quản lý Nhà cung cấp quốc tế.

Survey domestic and international market prices, and develop & manage international suppliers.

 • Theo dõi giá cả và lượng tồn kho, lập kế hoạch mua hàng và lịch trình nhập khẩu theo tuần/tháng và báo cáo cho cấp trên phê duyệt

Monitor prices and inventory, prepare purchasing plan and import schedule by week/month and report to manager for approval

 • So sánh giá, đàm phán, soạn thảo, xử lý hợp đồng mua bán, các văn bản và thủ tục, hồ sơ có liên quan nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí thu mua

Compare prices, negotiate, edit and control purchasing contracts, relevant documents, and procedures, and records to optimize efficiency and purchasing costs

 • Kiểm tra, đánh giá nội dung các điều khoản hợp đồng, nhận dạng, xử lý các rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng

Check and evaluate the content of contract terms, identify and handle risks in contract performance

 • Thực hiện đúng quy trình thu mua, kiểm soát hóa đơn, chứng từ, biên lai hàng hóa và làm chứng từ thanh toán cho đơn hàng.

Follow the correct purchasing process, control invoices, documents, and receipts, and make payment documents.

 • Hỗ trợ các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên và công ty

Support other arising tasks at the request of managers and the company

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Có các Kiến thức về/ Knowledge about:

 • Các quy định xuất nhập khẩu quốc tế / International import export regulations
 • Nguyên tắc quản lý nhập khẩu / Import control principles
 • Quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm / Food hygiene rules
 • Thịt và các sản phẩm từ thịt / Meat and meat products
 • Các quy định chung của luật ATTP / General principles of food law
 • Các quy tắc giao dịch thương mại quốc tế / International commercial transactions rules

* Kỹ năng / Skills      

 • Thành thạo tiếng Anh thương mại / Business English fluently
 • Kỹ năng vi tính văn phòng / Have computer literacy
 • Kỹ năng giải quyết thủ tục hải quan / Ensure customs compliance
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề / Create solutions to problems
 • Quản lý tài liệu thương mại / Control trade commercial documentation
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với những người từ các nền văn hóa khác nhau / Build rapport with people from different cultural backgrounds
 • Giám sát hoạt động thị trường quốc tế / Monitor international market performance 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

số 109, đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM

LIÊN HỆ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail: sunjinsouth@sj.co.kr 

Mọi thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng gọi 0251.7300.680 (ext: 244) hoặc 0346.667.206 (gặp chị Bắc) hoặc 0337.416.150 (gặp anh Đức)