STRATEGIC PLANNING STAFF

STRATEGIC PLANNING STAFF

STRATEGIC PLANNING STAFF

STRATEGIC PLANNING STAFF

STRATEGIC PLANNING STAFF

STRATEGIC PLANNING STAFF

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân Tích Tài Chính / Financial Analysis

- Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích và lập Báo cáo quản trị, Báo cáo chi phí sản xuất hằng tháng / Synthese, analyze & repare Managerial Report & Manufacture Cost Report by monthly.

- Phối hợp và trực tiếp làm việc với các phòng ban về kết quả hoạt động theo định kỳ / Coordinate with Departments about business results periodically.

2. Tư Vấn Quản Trị Nội Bộ / Internal Consulting

- Thực hiện Báo cáo Tư vấn Quản trị Nội bộ / Implement the Internal Managment Consulting Report

3. Kế hoạch Chiến lược / Strategic Planning

- Cập nhật & chia sẻ “Tầm nhìn của Sunjin Vietnam đến năm 2030” cho nhân viên / Manage, Update & share “Sunjin Vietnam Vision 2030” for employee.

4. Nghiên Cứu Thị Trường / Market Survey

- Thu thập và phân tích thông tin thị trường về ngành nghề đang kinh doanh, ngành nghề tiềm năng, các đối thủ cạnh tranh, thông tin từ Chính phủ…/ Collect & analyze market information about the industry, competitors, Government statistics…

5. Khác / Others

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc/ Perform other duties as assigned by BOD.

*YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.    Kiến thức / knowkledge

·       Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan/ Graduated from University, major in Finance, Audit or related majors.

·       Có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, hiểu báo cáo tài chính / Ability to analyze and synthesize data, understand Financial Statements.

2.    Kỹ Năng / Skill

·       Kỹ năng vi tính (Excel, Powerpoint) tốt/ Good at computer skills (Excel, Powerpoint)

·       Chủ động, sáng tạo, kiên trì trong công việc / Proactive, creative, persistent at work.

·       Tiếng Anh tốt/ English good.

*ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tòa nhà Sofic, số 10 đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức

*LIÊN HỆ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/ Resume theo địa chỉ mail: sunjinsouth@sj.co.kr

Mọi thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng gọi 0251.7300.680 (ext: 244)  0337.416.150 (gặp anh Đức) hoặc 0346.667.206 (gặp chị Bắc) hoặc 0396.764.259 (gặp chị Mai)