TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SUNJIN ĐỒNG LÒNG CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID 19


Trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID 19 gây ra. Sunjin Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng chương trình “An Toàn Sinh Học” tại các hệ thống kinh doanh của Sunjin. (video đính kèm)
Với mục đích tạo ra môi trường làm việc “An Toàn và Lành Mạnh”. Để toàn bộ Công nhân viên của Sunjin an tâm làm việc và cống hiến để tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng. Toàn bộ nhân viên sunjin cùng nhau quyết tâm chiến thắng đai dịch covid 19 và vươn tới Tầm nhìn “Đứng Đầu Toàn Cầu Về Năng Suất Và Sự Hài Lòng Của Khách Hàng”
Sunjin: An toàn là chìa khóa thành công.