SUNJIN

Là một phần của SUNJIN bạn sẽ được

Chính sách phát triển nhân viên:

Công ty TNHH Sunjin Vina luôn đặt con người là trung tâm trong chiến lược phát triển của mình. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho nhân viên để mọi người có thể đóng góp và phát triển bản thân tối đa. Chính sách phát triển nhân viên của chúng tôi bao gồm đào tạo chuyên môn, tăng cường kỹ năng mềm, thăng tiến nghề nghiệp và hỗ trợ tài chính cho nhân viên có nhu cầu học tập và phát triển. Với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đội ngũ nhân viên tài năng nhằm thu hút được các ứng viên tốt nhất và xây dựng một đội ngũ nhân viên vững mạnh để đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

0
Tỷ đồng cho các hoạt động đào tào
0
Khoá đào tạo
0
Lượt cán bộ nhân viên được đào tạo
Chính sách phúc lợi của SUNJN
  • Đội ngũ kỹ thuật thị trường chuyển môn cao
  • Chương trình tư vấn kỹ thuật định kỳ : kiểm tra an toàn sinh học, Dream concert, Audio farm, 5S
  • Quy trình bán gà nhanh chóng
  • Chương trình tư vấn kỹ thuật định kỳ : kiểm tra an toàn sinh học, Dream concert, Audio farm, 5S
  • Thời gian quay vòng lứa ngắn
  • Thủ tục thanh toán tiền hoa hồng nhanh chóng và đơn giản
  • Chương trình tư vấn kỹ thuật định kỳ : kiểm tra an toàn sinh học, Dream concert, Audio farm, 5S

Một số chương trình đào tạo tại SUNJIN