Triết gia Thomas Carlyle (Xcốt-len) đã từng phát biểu: “Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách”. Quả thật, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Sách là một phương tiện dùng để ghi chép, lưu giữ và lưu truyền tri thức trong xã hội loài người. Sách đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức. Mỗi quyển sách là một động lực phát triển văn minh xã hội.

Văn hóa đọc sách từ lâu đã trở thành một nét đẹp của toàn bộ nhân viên Sunjin, ngoài trau dồi nhưng kiến thức chuyên môn, nhân viên Sunjin hàng tháng vẫn phát động phong trào đọc sách và chia sẻ những cuốn sách hay, những cuốn sách tâm đắc.

Và vào ngày 23/11 vừa qua, công ty Sunjin đã trao tặng những cuốn sách hay, những cuốn sách ý nghĩa dành tặng cho câu lạc bộ “Sky Book” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mục đích gửi đến cho các bạn sinh viên kho tàng kiến thức bổ ích đến từ những cuốn sách, tạo động lực và đưa văn hóa đọc sách đến với các bạn sinh viên, hỗ trợ giúp câu lạc bộ “Sky Book” ngày càng phát triển và đến gần với các bạn sinh viên tại Học viện nói riêng và các bạn sinh viên khác nói chung.

Hi vọng những cuốn sách này sẽ một phần nào đó xây dựng nên văn hóa đọc sách giảng đường và nuôi dưỡng đam mê đọc sách các bạn sinh viên!