Chương trình Dream concert là chương trình được tổ chức vào hàng tháng của bộ phận Kinh Doanh Gà. Hoạt động này nhằm mang lại lợi ích cho người chăn nuôi. Các trang trại CGF sẽ được hỗ trợ kiến thức chăn nuôi thông qua các chủ đề thiết thực từ đội ngũ tư vấn kỹ thuật (VC)

Chương trình cung cấp các chủ đề thiết thực và phù hợp với hiện trạng chăn nuôi thực tế của trang trại. Từ đó, Trang trại và VC có cơ hội để trao đổi, đưa ra phương án thực tế đảm bảo quy trình chăn nuôi, nâng cao năng suất của trang trại

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả
SW04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
SW03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
SW02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ
ST04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
ST03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
ST02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ