Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30KG – đến 60KG

Thông tin chi tiết