Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, Sunjin đã luôn xem việc tiên phong trong lĩnh vực thức ăn Chăn nuôi là kim chỉ nam trong mỗi hoạt động quản lí và phát triển công ty. Hiểu được rằng, mỗi nhân viên là một mắc xích vô cùng quan trọng để làm nên thành công đó.Trong không khí đầu năm mới, Sunjin khởi động sự kiện “Sunjin Culture Training” tháng 2.
Với mục đích giúp nhân viên hiểu sâu sắc về văn hoá Sunjin, thông qua các hoạt động thảo luận sôi nổi, cùng 200% sự chú tâm tham gia của các nhân viên đến từ các bộ phận, phòng ban đã làm nên thành công ngoài mong đợi cho chương trình.
Trong chuỗi sự kiện này, mỗi cá nhân trong ngôi nhà chung Sunjin đã thấm nhuần văn hóa “Đam mê”, cùng nhau tạo nên một ngôi nhà Sunjin bền vững. Chúc cho các anh chị thật nhiều sức khỏe và áp dụng được chính văn hóa công ty vào trong công việc cũng như cuộc sống của mình.