Trong hai ngày 24-25/06/2022, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc thủy sản lần thứ 11. Hội nghị nhằm trao đổi kiến thức di chuyền và sản xuất giống thủy sản, công nghệ nuôi thủy sản, bệnh và môi trường quản lý nguồn lợi thủy sản, dinh dưỡng thức ăn và chế biến thủy sản, …

Bà Trần Thị Thanh Ý – Trưởng phòng Nhân sự Sunjin miền Nam
Đại diện Công ty nhận bằng và hoa là một trong những nhà tài trợ đồng

Với mong muốn tạo diễn đàn để tất cả các bạn sinh viên, nhà khoa học trẻ trong mạng lưới thủy sản Việt Nam có thể trao đổi, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa, làm nền tảng gắn kết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Hình ảnh chia sẻ những bài nghiên cứu đầy tâm huyết

Diễn ra song song với Hội nghị là Ngày hội việc làm với sự tham gia giới thiệu, tư vấn và tuyển dụng việc làm của công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản với các gian hàng được trưng bày, thu hút đông đảo sinh viên đến tham quan, tìm hiểu thông tin và tham gia phỏng vấn.

Một số hình ảnh tại gian hàng Sunjin

Một số link tham khảo bài viết: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=2cMzDLTPpEw

2. https://ts.huaf.edu.vn/2022/06/25/hoi-nghi-khoa-hoc-tre-toan-quoc-nganh-thuy-san-lan-thu-11-vifinet2021

3. https://huaf.edu.vn/hoi-nghi-khoa-hoc-tre-toan-quoc-nganh-thuy-san-lan-thu-11-vifinet2021/