Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên là một trong những hạng mục quan trọng của công ty Sunjin hàng năm. Đây cũng là một trong những quyền lợi dành cho nhân viên khi làm việc tại Sunjin. Mỗi năm, nhân viên sẽ được công ty tổ chức khám sức khỏe sàng lọc cơ bản để kiểm tra, phát hiện và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên của doanh nghiệp.

Một số mục đích quan trọng của việc khám sức khỏe cho nhân viên:

  • Nâng cao năng suất làm việc cho nhân viên, giảm tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp khác.

  • Bảo vệ sức khỏe cho nhân viên đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp phần tạo nên doanh nghiệp bền vững.

  • Đây là chế độ phúc lợi dành riêng cho cán bộ, công nhân viên tại Sunjin.

Hiểu được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe trong doanh nghiệp, công ty Sunjin Vina đã tổ chức khám định kỳ cho nhân viên vào ngày 18 và 20/05/2022 nhằm kiểm tra, phát hiện và bảo vệ sức khỏe cho nguồn nhân lực tại chính doanh nghiệp của mình. 

Hơn thế, khám sức khỏe cho nhân viên cũng là cách để tạo nguồn động lực, giúp nhân viên hăng hái làm việc và gắn bó dài lâu với công ty hơn nếu họ nhận được sự chăm sóc tận tình từ phía công ty. Đây cũng là một buổi kết nối gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân viên của Sunjin.