CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY

SUNJIN

NHỮNG CỘT MỐC ĐẠT ĐƯỢC

2,666
Chuyến tham quan
3,000
Lượt đăng ký mỗi tháng
Phần quà được phát sit amet consectetur. Adipiscing massa lectus et integer sed pharetra ac arcu. Viverra amet lectus quis imperdiet habitasse. Tortor sagittis purus ipsum ornare sit volutpat consequat. Mi mauris risus nunc elit nunc mus ultrices. Elementum aenean fusce.
Phần quà được phát sit amet consectetur. Adipiscing massa lectus et integer sed pharetra ac arcu. Viverra amet lectus quis imperdiet habitasse. Tortor sagittis purus ipsum ornare sit volutpat consequat. Mi mauris risus nunc elit nunc mus ultrices. Elementum aenean fusce.

LỢI ÍCH

KHI THAM QUAN NHÀ MÁY

01 Quy trình sản xuất thịt Heo là gì?

Đây là giai đoạn nuôi trồng heo từ khi chúng còn nhỏ đến khi đạt trọng lượng và tuổi cần thiết để được giết mổ. Trong giai đoạn này, heo được chăm sóc, nuôi dưỡng, và kiểm soát sức khỏe để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

02 Quy trình sản xuất thịt Heo là gì?

Đây là giai đoạn nuôi trồng heo từ khi chúng còn nhỏ đến khi đạt trọng lượng và tuổi cần thiết để được giết mổ. Trong giai đoạn này, heo được chăm sóc, nuôi dưỡng, và kiểm soát sức khỏe để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

03 Quy trình sản xuất thịt Heo là gì?

Đây là giai đoạn nuôi trồng heo từ khi chúng còn nhỏ đến khi đạt trọng lượng và tuổi cần thiết để được giết mổ. Trong giai đoạn này, heo được chăm sóc, nuôi dưỡng, và kiểm soát sức khỏe để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Hiểu được quy trình sản xuất thịt heo

Cảm nhận sau chuyến tham quan

Thịt heo sau khi xử lý sẽ được chế biến thành các sản phẩm thịt heo khác nhau như thịt tươi sống, thịt xông khói, xúc xích, chả, giò, và các sản phẩm chế biến khác. Sau đó, thịt heo được đóng gói và chuẩn bị để vận chuyển đến các cửa hàng, siêu thị hoặc nhà hàng.

Trần Quốc Cương

Sinh Viên Đại Học Nông Lâm SG

Thịt heo sau khi xử lý sẽ được chế biến thành các sản phẩm thịt heo khác nhau như thịt tươi sống, thịt xông khói, xúc xích, chả, giò, và các sản phẩm chế biến khác. Sau đó, thịt heo được đóng gói và chuẩn bị để vận chuyển đến các cửa hàng, siêu thị hoặc nhà hàng.

Bạch Nữ Tú Ngân

Sinh Viên Đại Học Nông Lâm SG

Thịt heo sau khi xử lý sẽ được chế biến thành các sản phẩm thịt heo khác nhau như thịt tươi sống, thịt xông khói, xúc xích, chả, giò, và các sản phẩm chế biến khác. Sau đó, thịt heo được đóng gói và chuẩn bị để vận chuyển đến các cửa hàng, siêu thị hoặc nhà hàng.

Lương Hoàng Phát

Sinh Viên Đại Học Nông Lâm SG