TUYỂN DỤNG

BÁC SĨ THÚ Y MẢNG GIA CẦM – Poultry Veterinarian

Thông tin chung
 • Số lượng: 1
 • Trình độ: Đại học
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Kinh nghiệm: Chăn nuôi gia cầm/ các ngành liên quan
 • Thu nhập: Thương lượng
 • Nơi làm việc: Đồng Nai

1. JOB DESCRIPTIONS:

 • Support veterinary activities and programs (Poultry field)/ Hỗ trợ các hoạt động, chương trình thú y (mảng gia cầm)
 • Monitoring the disease situation in the company/customer chicken farm system./ Theo dõi tình hình dịch bệnh trong hệ thống trang trại gà của công ty/khách hàng.
 • Consulting program on Medicines & vaccinations for poultry./ Tư vấn Chương trình tư vấn Thuốc & vacxin cho gia cầm
 • Biosecurity/disease training for Sales department./ Đào tạo an toàn sinh học, dịch bệnh cho bộ phận Kinh doanh.
 • Consulting hatcheries related technical issues/ Tư vấn các vấn đề kỹ thuật liên quan đến trại giống..
 • Report work to superiors/ Báo cáo công việc cho cấp trên.
 • Some other tasks assigned by superiors/ Một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

2. JOB REQUIREMENTS:

 • Graduated from University with major in Animal Husbandry and Veterinary Medicine/ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Chăn nuôi, thú y.
  👉 Preference will be given to candidates with experience in poultry farming or related fields/ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về chăn nuôi Gia cầm hoặc các lĩnh vực liên quan
  👉 Can make reports and communicate in English/ Có thể làm báo cáo và giao tiếp bằng Tiếng anh.
  👉 Have good teamwork skill and communication skills/ Có kỹ năng Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
  👉 Willing to go business trip at Chicken Farm System and factories of the Company/ Sẵn sàng đi công tác tại Hệ thống trang trại gà và các nhà máy của Công ty.

3. WORKPLACES:

 • Sunjin Vina Co., Ltd., Lot 2-11, Ho Nai Industrial Park, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom, Dong Nai. (Support shuttle bus route HCM - DN and vice versa)
  Công ty TNHH Sunjin Vina, Lô 2-11, KCN Hố Nai , xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. (Hỗ trợ xe đưa rước tuyến HCM - ĐN và ngược lại)
 • Working hours: 7:30 - 16:30 (Monday - Saturday), 2 Saturdays off in the month.
  Giờ làm việc: 7h30 – 16h30 (Thứ 2 – Thứ 7), Được nghỉ 2 ngày Thứ 7 trong tháng.

4. APPLY INFORMATION:

 • Interested candidates, please send your CV/Resume to email address: sunjinsouth@sj.co.kr
 • If you have any questions, please call 0396.764.259 (Ms. Mai) or 0337.416.150 (Mr. Duc)

5. BENEFITS

 • Pay social insurance on total salary
  👉 Accident insurance 24/24 for employees
  👉 Leave, holidays and company establishment date as prescribed
  👉 Provide breakfast and lunch at factories
  👉 Give birthday gifts and gifts on holidays of the year
  👉 Annual travel
  👉 Internal and external training
  👉 13th month bonus + productivity bonus based on business performance
  👉 Seniority Program
  👉 Foreign language allowance
  👉 Paid leave on the day of company establishment
  👉 Support shuttle bus and business car outside the market
  👉 Support phone, laptop, car (according to company regulations)

  Nộp hồ sơ

  Chưa có bình luận nào hãy thành người bình luận đầu tiên.

  Đánh giá của cựu thực tập sinh