Số E05 – 05/2021

TIN TỨC SUNJIN

Số E05-05/2021

Tình hình ngành Thủy sản 5 tháng đầu năm

            Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 782,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 3,27 triệu tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5 ước đạt 417 nghìn tấn, tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế ước đạt xấp xỉ 1,69 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 5 ước đạt 365,8 nghìn tấn, tăng 1,5 % so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế 5 tháng ước đạt trên 1,58 triệu tấn, tăng 1,4 % so với cùng kỳ năm 2020.

            Sản lượng tôm nước lợ tháng 5 ước đạt 81 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế ước đạt 253,6 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng tôm sú lũy kế 5 tháng ước đạt 85,8 nghìn tấn (tăng 1,6%); sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 167,8 nghìn tấn (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020) sản lượng  nuôi tôm thẻ chân trắng tăng cao do chuyển dịch sang nuôi thâm canh và kiểm soát dịch bệnh tốt, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá là do đây là thời điểm thu hoạch rộ cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và nhu cầu của thị trường.

Những hoạt động của Sunjin Vì lợi ích người nuôi tôm

            Luôn luôn cải tiến chất lượng

Để duy trì và không ngừng cải thiện về chất lượng sản phẩm, trong tháng Năm này, chúng tôi đã có một buổi kiểm tra đánh giá sản phẩm của Sunjin cùng một số sản phẩm của các công ty trên thị trường. Việc kiểm tra này sẽ giúp chúng tôi phần nào đánh giá lại được chất lượng sản phẩm của Sunjin từ đó có thể đưa kế hoạch điều chỉnh nhằm duy trì và cải thiện chất lượng.

Luôn cải tiến quy trình nuôi, đặc biệt đảm bảo nuôi theo biện pháp an toàn sinh học

Nhằm mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng và đối tác, Công ty Sunjin đã hoàn thiện trang trại nuôi tôm của Công ty tại Bạc Liêu theo các tiêu chí an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát giá thành nuôi với chi phí phù hợp.

Hiện tại Sunjin đang triển khai 3 mô hình tiêu biểu: (1) Mô hình bạt bờ, đáy lưới cải tiến có hố xiphong và hệ thống ao dèo di động ngay trong ao nuôi để giảm chi phí; (2) Mô hình ao vuông lót bạt cải tiến và (3) mô hình ao tròn khung sắt nổi. Tùy khả năng tài chính, kỹ thuật nuôi của từng khách hàng, đội ngũ kỹ thuật của Sunjin sẽ hỗ trợ tư vấn mô hình nuôi phù hợp.

  MÔ HÌNH BẠT BỜ ĐÁY LƯỚI, CẢI TIẾN HỐ XI PHÔNG VÀ THIẾT KẾ AO DÈO DI ĐỘNG BÊN TRONG

MÔ HÌNH AO VUÔNG TRÃI BẠT, HỆ THỐNG RÀO AN TOÀN SINH HỌC QUANH FARM

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả
SW04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
SW03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
SW02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ
ST04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
ST03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
ST02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ