Bản tin chăn nuôi hàng tháng, Sunjin cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình chăn nuôi heo, gia cầm, bò cùng diễn biến giá và tình hình dịch bệnh trên cả nước. Đồng thời, Sunjin cung cấp các kĩ thuật chăn nuôi gà, bò, heo cùng các tài liệu thông tin chọn lọc, lời khuyên từ các chuyên gia.

————–

Sunjin- Dẫn đầu toàn cầu về năng suất & sự hài lòng của khách hàng

Website: http://sunjin.vn/

Hotline: 0251 7300 680

#sunjin#bantinchannuoi#bantinsunjjin#Sunjinchatluongso1