Không phải điều gì to lớn hay phức tạp, tinh thần cộng đồng là vũ khí lợi hại nhất để chúng ta vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19. Đây là lúc người Sunjin cùng chung tay phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh.

Tại Sunjin, tất cả các nhân viên đang cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc nơi mà nhân viên đặt sự an toàn và năng lực lên hàng đầu để tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng. Hơn lúc nào hết, sự an toàn trong việc bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng trở thành yếu tố tiên quyết.

Sunjin cung cấp phương tiện bảo hộ cho đội ngũ Bảo vệ và Nhân viên

Quy trình “An Toàn Sinh Học” và kiểm tra thân nhiệt được tiến hành nghiêm ngặt ngay tại cổng Công ty nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xâm nhập và phát tán mầm bệnh. Hình thức họp và phỏng vấn được thay đổi, khay ăn được tiệt trùng bằng nước sôi, nước rửa tay được bố trí nhiều nơi trong Công ty; các nhân viên đảm bảo khoảng cách khi làm việc và luôn đeo mang khẩu trang, … Nhờ có những biện pháp phòng ngừa kịp thời mà tất cả những nhà máy sản xuất và trang trại, đại lý của Sunjin vẫn đang hoạt động ổn định; đảm bảo sức cung ứng cho thị trường, giá trị cho khách hàng, môi trường làm việc an toàn, ổn định cho nhân viên.

Tuân thủ quy trình An Toàn Sinh Học và đo thân nhiệt trước khi vào Công ty

Đảm bảo khoảng cách khi làm việc và mang khẩu trang

Tiệt trùng khay ăn bằng nước sôi

Giữ khoảng cách khi họp, hạn chế đông người và phỏng vấn online

Băng rôn, áp phích được treo, dán tại nhiều nơi

Tại Sunjin rất dễ để thấy nước rửa tay khô

Sunjin là nơi có “Khoảng Cách An Toàn” 

Sunjin là nơi có “Khoảng Cách An Toàn”

Sunjin Việt Nam sẽ làm hết sức mình vì một Sunjin không dịch bệnh và chúng tôi hi vọng rằng sức mạnh cộng đồng sẽ giúp Việt Nam chúng ta chiến thắng đại dịch Covid-19. Chúng tôi an toàn – bạn an toàn; bạn an toàn – cộng đồng an toàn; cộng đồng an toàn – chúng ta chiến thắng.Sunjin là nơi có “Khoảng Cách An Toàn”