Trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID 19 gây ra. Sunjin Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng chương trình “An Toàn Sinh Học” tại các hệ thống kinh doanh của Sunjin. (video đính kèm)
Với mục đích tạo ra môi trường làm việc “An Toàn và Lành Mạnh”. Để toàn bộ Công nhân viên của Sunjin an tâm làm việc và cống hiến để tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng. Toàn bộ nhân viên sunjin cùng nhau quyết tâm chiến thắng đai dịch covid 19 và vươn tới Tầm nhìn “Đứng Đầu Toàn Cầu Về Năng Suất Và Sự Hài Lòng Của Khách Hàng”
Sunjin: An toàn là chìa khóa thành công.

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả
SW04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
SW03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
SW02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ
ST04

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 45Kg đến xuất chuồng

Liên hệ
ST03

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 45Kg

Liên hệ
ST02

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 12Kg đến 25Kg

Liên hệ