Bản tin chăn nuôi hàng tháng, Sunjin cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình chăn nuôi heo, gia cầm, bò cùng diễn biến giá và dịch bệnh trên cả nước. Đồng thời, Sunjin cung cấp các kĩ thuật chăn nuôi gà, bò, heo cùng các tài liệu thông tin chọn lọc, lời khuyên từ các chuyên gia.

Sản Phẩm Nổi Bật

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 50Kg đến xuất chuồng

Contact

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 25Kg đến 50Kg

Contact

Thức ăn cao cấp cho heo thịt từ 10Kg đến 25Kg

Contact

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

Contact

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

Contact

Featured Products

Thức ăn cho vịt đẻ từ 18 tuần tuổi – Loại thải

Contact

Super One

Contact

Super One

Contact

Super One

Contact

Super One

Contact

Related Products 1

See all
Super One

Super One

Contact
Super One

Super One

Contact
Super One

Super One

Contact
Super One

Super One

Contact
Super One

Super One

Contact
Super One

Super One

Contact