Thức ăn cho Heo con

Promilk100

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con tập ăn từ 5 ngày – 7KG

Hotline
900SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo con từ tập ăn – 15KG

Hotline
910SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo cai sữa từ 7KG đến 15KG

Hotline

Thức ăn cho Heo thịt

3A02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 10KG đến 25KG

Hotline
3A03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 50KG

Hotline
3A04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 50KG đến xuất chuồng

Hotline
SW02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 12KG đến 25KG

Hotline
SW03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 25KG đến 45KG

Hotline
SW04

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo con từ 45KG đến xuất chuồng

Hotline
920

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 15KG – đến 25KG

Hotline
930

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo thịt từ 30KG – đến 60KG

Hotline

Thức ăn cho Heo nái

3M-G

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái mang thai

Hotline
3M-L

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái nuôi con

Hotline
950SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái mang thai từ phối giống – 7 ngày trước khi đẻ

Hotline
960SW

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho nái nuôi con từ khi đẻ – phối giống

Hotline
950

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai từ phối giống đến 7 ngày trước khi đẻ

Hotline
960

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái nuôi con từ 7 ngày đến phối giống

Hotline

Chứng chỉ mà chúng tôi đạt được

Chứng nhận Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022

Công ty TNHH Sunjin Vina (Sunjin) đã ghi danh ấn tượng tại Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Sunjin trong suốt thời gian qua.

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Lương Hoàng Phát
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Nguyễn Lê Minh Hiếu
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Trần Thanh Phong
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Lê Minh Dũng
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.

Lê Minh Nhựt
Chủ trại heo Đồng Tháp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor non in leo nisl est at auctor elit nunc. Nunc mauris diam neque euismod rhoncus aliquam. Consequat non facilisis ullamcorper in. Ac dolor ut vestibulum egestas vulputate aliquet proin. Faucibus sed sed sed quis in enim. Mattis a at sed mauris vel morbi vehicula lacus vitae. Elementum.