Premium feed for pigs from 10Kg to 25Kg

CP : 18

ME : 3190

Fiber : 6

Ca : 0.4 – 1.2

P : 0.4– 1.0

Lysin : 1.2

M+C : 0.7

Dùng cho heo con 10Kg – 25 Kg.

– Không cần pha trộn với nguyên liệu khác

– Cung cấp đủ nước uống sạch cho heo

Details