Premium feed for pigs from 50Kg to slaughter

CP : 15

ME : 3100

Fiber : 10

Ca : 0.4 – 1.2

P : 0.4– 1.0

Lysin : 0.76

M+C : 0.5

– Dùng cho heo thịt từ 50Kg đến xuất chuồng.

– Không cần pha trộn với nguyên liệu khác

– Cung cấp đủ nước uống sạch cho heo

Details