Premium feed for pigs from 25Kg to 50Kg

CP : 17

ME : 3150

Fiber : 6

Ca : 0.4 – 1.2

P : 0.4– 1.0

Lysin : 1

M+C : 0.6

– Dùng cho heo thịt từ 25Kg đến 50Kg.

– Không cần pha trộn với nguyên liệu khác

– Cung cấp đủ nước uống sạch cho heo

Details