Thức ăn cho Gà thịt

Dòng thức ăn siêu cao cấp

3G01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày

Liên hệ
3G02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày

Liên hệ
3G03

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ

Dòng thức ăn cao cấp

Dữ liệu đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.

Dòng thức ăn tiêu chuẩn

GV01

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 – 28 ngày

Liên hệ
GV02

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 29 ngày – xuất chuồng

Liên hệ

Certifications

Certification of Top 10 Leading Brands in Vietnam 2022

Sunjin Vina Co.,Ltd. (Sunjin) has impressively registered in the Top 10 Leading Brands in Vietnam in 2022. The award is a worthy recognition for Sunjin's continuous efforts during the past time