Lý do gia nhập

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới. Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

Thông tin tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng sản xuất và kinh doanh, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác. Chúng tôi cần tuyển nhân viên với lĩnh vực Chăn nuôi – Thú Y, Thủy sản, Tài chính, Kinh tế và các chuyên ngành liên quan. Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn vào đây nhé!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

Triết lý nhân sự

Với triết lý xem con người là yếu tố cốt lõi, Sunjin luôn tôn trọng, khuyến khích nỗ lực và sáng tạo của nhân viên, tôn trọng khả năng và hiệu suất của mỗi cá nhân, đặt tầm quan trọng của quá trình cũng lớn như kết quả và luôn nuôi dưỡng nhân tài thông qua từng vị trí phù hợp với tính cách cũng như năng lực của mỗi nhân viên.

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

Hệ thống nhân sự

Hệ thống nhân sự của công ty chúng tôi bao gồm hai mục chính là hệ thống phân cấp và hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

Hệ thống phân cấp được thiết kế để quản lý và tổ chức công việc của các nhân viên trong công ty. Các vai trò và trách nhiệm được phân chia rõ ràng, từ nhân viên cấp dưới đến quản lý cấp cao. Hệ thống phân cấp giúp đảm bảo rằng mỗi nhân viên biết rõ nhiệm vụ của mình, tạo ra sự minh bạch trong công việc và giúp tăng cường hiệu quả làm việc của toàn bộ tổ chức.

Hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên là công cụ quan trọng để đánh giá và đo lường khả năng và kết quả làm việc của các nhân viên. Hệ thống này giúp quản lý đánh giá được năng lực và kỹ năng của nhân viên, đánh giá chất lượng và hiệu suất làm việc của họ và giúp xác định các yếu tố cần được cải thiện để cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên.

Tổng thể, hệ thống nhân sự của công ty chúng tôi đảm bảo rằng các nhân viên được phân công công việc phù hợp và được đánh giá hiệu suất làm việc một cách minh bạch và công bằng. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty và đảm bảo sự thành công của tổ chức trong tương lai.

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

Chương trình dành cho sinh viên

Công ty chúng tôi cung cấp nhiều chương trình thực tập dành cho sinh viên, bao gồm thực tập tại trang trại, thực tập nhà máy và chương trình ươm mầm tài năng.

Thực tập tại trang trại là chương trình thực tập cho sinh viên muốn tìm hiểu về quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc heo. Sinh viên sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia và tìm hiểu về quy trình chăn nuôi khép kín hiện đại.

Chương trình thực tập nhà máy là chương trình dành cho sinh viên quan tâm đến sản xuất và công nghệ. Sinh viên sẽ được hướng dẫn qua các bước sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm trực tiếp các quy trình sản xuất trong các công ty đa dạng lĩnh vực sản xuất.

Chương trình ươm mầm tài năng là chương trình dành cho các sinh viên có năng lực và kinh nghiệm thực tế. Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các sinh viên có thể phát triển kỹ năng, tạo ra các giải pháp sáng tạo và giúp các sinh viên có cơ hội để tham gia vào các dự án thực tế.

Cuối cùng, chương trình học bổng thạc sĩ là chương trình dành cho các sinh viên có khát khao tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Công ty chúng tôi sẽ tài trợ học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác cho các sinh viên được chọn để tham gia vào chương trình học bổng này.

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

LÝ DO GIA NHẬP

Được thành lập từ năm 1973, Sunjin với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc và đã có mặt trên 6 quốc gia trên thế giới với các lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi, trang trại, con giống, thuốc thú y, thủy sản, phân phối thịt và các mảng kinh doanh mới.

Chúng tôi tự hào là nơi làm việc lý tưởng với môi trường thân thiện, cởi mở, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn lấy con người là nhân tố cốt lõi và trân trọng sự đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn Sunjin. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình Sunjin!

CHƯƠNG TRÌNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

HỆ THỐNG NHÂN SỰ

Hệ thống nhân sự của công ty chúng tôi bao gồm hai mục chính là hệ thống phân cấp và hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
HỆ THỐNG PHÂN CẤP
Hệ thống phân cấp được thiết kế để quản lý và tổ chức công việc của các nhân viên trong công ty. Các vai trò và trách nhiệm được phân chia rõ ràng, từ nhân viên cấp dưới đến quản lý cấp cao. Hệ thống phân cấp giúp đảm bảo rằng mỗi nhân viên biết rõ nhiệm vụ của mình, tạo ra sự minh bạch trong công việc và giúp tăng cường hiệu quả làm việc của toàn bộ tổ chức.
HỆ THỐNG PHÂN CẤP
Hệ thống phân cấp được thiết kế để quản lý và tổ chức công việc của các nhân viên trong công ty. Các vai trò và trách nhiệm được phân chia rõ ràng, từ nhân viên cấp dưới đến quản lý cấp cao. Hệ thống phân cấp giúp đảm bảo rằng mỗi nhân viên biết rõ nhiệm vụ của mình, tạo ra sự minh bạch trong công việc và giúp tăng cường hiệu quả làm việc của toàn bộ tổ chức.
HỆ THỐNG PHÂN CẤP
Hệ thống phân cấp được thiết kế để quản lý và tổ chức công việc của các nhân viên trong công ty. Các vai trò và trách nhiệm được phân chia rõ ràng, từ nhân viên cấp dưới đến quản lý cấp cao. Hệ thống phân cấp giúp đảm bảo rằng mỗi nhân viên biết rõ nhiệm vụ của mình, tạo ra sự minh bạch trong công việc và giúp tăng cường hiệu quả làm việc của toàn bộ tổ chức.
Tổng thể, hệ thống nhân sự của công ty chúng tôi đảm bảo rằng các nhân viên được phân công công việc phù hợp và được đánh giá hiệu suất làm việc một cách minh bạch và công bằng. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty và đảm bảo sự thành công của tổ chức trong tương lai.
CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN
Công ty chúng tôi cung cấp nhiều chương trình thực tập dành cho sinh viên, bao gồm thực tập tại trang trại, thực tập nhà máy và chương trình ươm mầm tài năng.
01
THỰC TẬP TRANG TRẠI
Thực tập tại trang trại là chương trình thực tập cho sinh viên muốn tìm hiểu về quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc heo. Sinh viên sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia và tìm hiểu về quy trình chăn nuôi khép kín hiện đại.
02
THỰC TẬP NHÀ MÁY
Chương trình thực tập nhà máy là chương trình dành cho sinh viên quan tâm đến sản xuất và công nghệ. Sinh viên sẽ được hướng dẫn qua các bước sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm trực tiếp các quy trình sản xuất trong các công ty đa dạng lĩnh vực sản xuất.
03
ƯƠM MẦM TÀI NĂNG
Chương trình ươm mầm tài năng là chương trình dành cho các sinh viên có năng lực và kinh nghiệm thực tế. Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các sinh viên có thể phát triển kỹ năng, tạo ra các giải pháp sáng tạo và giúp các sinh viên có cơ hội để tham gia vào các dự án thực tế.

Cuối cùng, chương trình học bổng thạc sĩ là chương trình dành cho các sinh viên có khát khao tìm kiếm cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Công ty chúng tôi sẽ tài trợ học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác cho các sinh viên được chọn để tham gia vào chương trình học bổng này.

Tìm hiểu thêm